21 marca 2019

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych z roku szkolnego 2018/2019

Ustalone przez Przewodniczących Komisji Konkursowych listy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019:
szkoły podstawowe ,
dotychczasowe gimnazja .