2 kwietnia 2019

XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych – oferta dla maturzystów 2019

Drodzy Maturzyści,

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, którzy chcą studiować na wyższych uczelniach do aplikowania o stypendium pomostowe na I rok studiów. W roku akademickim 2019/2020 stypendia pomostowe wynoszą 500 zł miesięcznie i wypłacane są przez 10 miesięcy.

Więcej informacji na temat Programu, warunki udziału oraz przebieg procesu rekrutacji na stronie www.stypendia-pomostowe.pl