5 kwietnia 2019

Konferencja „Interdyscyplinarne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego”

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Grupa Specjalna Płetwonurków RP zapraszają nauczycieli z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców, pedagogów i innych do udziału w konferencji pt. „Interdyscyplinarne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego”, która odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 52 Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda WarmińskoMazurski Artur Chojecki.

Prelegenci:

  • Zaginięcia bez śladu. Profilaktyka zachowań autoagresywnych – dr Joanna Stojer Polańska, kryminalistyk;
  • Jak zapobiegać zaginięciom wśród młodzieży szkolnej, na podstawie doświadczeń autorów programu „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…” z lat 1996-2019 – Andrzej Minko, dziennikarz;
  • Możliwości i narzędzia mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa młodzieży mieszkającej i odwiedzającej województwo warmińsko-mazurskie na podstawie analizy wypadków na akwenach i zaginięć na obszarach trudno dostępnych – Maciej Rokus, biegły Sądu Okręgowego.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa poprzez formularz zamieszczony poniżej do dnia 25 kwietnia 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy