11 kwietnia 2019

Program Profilaktyczny: „Zbadaj się Mamusiu…Proszę…”

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe z terenu powiatów: olsztyńskiego, mrągowskiego, bartoszyckiego do udziału w akcji profilaktycznej „Zbadaj się Mamusiu… Proszę…”.

Pięć Polek dziennie umiera na raka szyjki macicy, piętnaście dziennie na raka piersi, tylko dlatego, że zbyt późno zgłosiły się do lekarza. Wczesne zdiagnozowanie choroby jest warunkiem skutecznego leczenia. Niestety, na bezpłatne badania profilaktyczne zgłasza się niewiele pań. Powody niskiej frekwencji są różne – brak czasu, strach. Prośba własnego dziecka, aby mama poddała się badaniom profilaktycznym może uzmysłowić kobietom potrzebę i rangę tych badań.

Zadaniem przedszkola/szkoły jest przygotowanie wraz z dziećmi rysunku/laurki dla Mamy, w której dzieci wkleją specjalny wierszyk, własnoręcznie się pod nim podpisując. Prace zostaną wręczone Mamom w dniu ich święta.

Informację o włączeniu się w akcję należy przesyłać do dnia 10 maja 2019 r. do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie wraz z danymi, w ilu klasach/grupach (liczba dzieci – odrębnie dziewczynek i chłopców) przygotowane będą rysunki/laurki oraz imionami i nazwiskami nauczycieli – wychowawców klas/grup, którzy zgodzili się zaangażować w przedsięwzięcie wraz z oświadczeniem/zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

Szkoły i przedszkola, które włączą się do akcji, otrzymają odpowiednią liczbę kserokopii wierszyków i ulotek informacyjnych.

Osoba odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Aleksandra Kuczko, tel. 89 678 74 79 , fax 89 533 96 70, e-mail: aleksandra.kuczko@nfz-olsztyn.pl