14 maja 2019

Konkursy dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Prowadzących Kształcenia Zawodowe

Uprzejmie przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Zawodowy Pracodawca oraz Zawodowy Mistrz. Termin nadsyłania wniosków mija 31 maja 2019 r.

Ponadto informujemy, że termin nadsyłania zadań konkursowych na Wojewódzki konkurs pn. „Kreatywna i innowacyjna szkoła” został wydłużony do 31 maja 2019 r.

Regulaminy w/w konkursów znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie www.ko.olsztyn.pl
Zakładka: Szkoły i placówki – dyrektorzy szkół
Zakładka: Kształcenie i wychowanie – kształcenie ustawiczne i zawodowe – komunikaty

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w konkursach.