15 maja 2019

Konkurs „Mój zawód. Moja przyszłość w obiektywie” dla szkół, które przystąpiły do Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze zawodu „Laboratorium. Mój Profil”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Koordynatorzy szkolni i powiatowi Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój Profil”

Uprzejmie przypominamy, że 31 maja 2019 r. upływa termin nadsyłania prac w ramach konkursu „Mój zawód. Moja przyszłość w obiektywie”. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.ko.olsztyn.pl