15 maja 2019

Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych „uDOSTĘPniacze”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pn. „uDOSTĘPniacze”. Celem Konkursu jest uwrażliwienie i podniesienie świadomości uczniów szkół podstawowych na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni. uDOSTĘPniacze to nie tylko Konkurs dla uczniów, to także szereg elementów towarzyszących:

  • Lekcje dla uczniów– każdy zgłoszony nauczyciel ze szkoły zakwalifikowanej do Konkursu otrzyma atrakcyjne materiały dydaktyczne oraz scenariusz zajęć pozwalający przeprowadzić swoim uczniom (dla grupy min. 20 uczniów) 45-minutową lekcję o dostępności. Wśród materiałów znajdzie się min. film animowany.
  • Szkolenie– specjalne szkolenie e-learningowe skierowane do nauczycieli zgłoszonych do prowadzenia lekcji dzięki któremu zostaną wprowadzeni w temat dostępności oraz otrzymają certyfikat z tego zakresu.
  • Warsztaty– każda szkoła, która weźmie udział w konkursie otrzyma od 3 do 6 warsztatów z dostępności dla uczniów. Zajęcia poprowadzą profesjonalni trenerzy delegowani przez Organizatorów Konkursu.

Laureaci Konkursu (3 zwycięskie zespoły) wezmą udział w gali finałowej, która odbędzie się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie w październiku 2019 r., a także w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz jego warunki znajdują się na stronie: udostepniacze.miir.gov.pl