21 maja 2019

Miesięcznik „Kongresy”

Informujemy o możliwości korzystania z wydawanego w formie internetowej  miesięcznika „Kongresy”. Czasopismo tworzone jest przez młodych adeptów dziennikarstwa i  skierowane jest do młodzieży szkolnej. W każdym numerze znaleźć można informacje dotyczące różnego rodzaju konkursów, możliwości zaangażowania się w działalność społeczną itp.

Miesięcznik „Kongresy” znajduje się pod adresem: gazetakongresy.pl