23 maja 2019

Konferencja „Przebywanie na akwenach i uprawianie sportów wodnych”

Konferencja odbyła się w dniu 17 maja 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Jej głównym celem było podniesienie świadomości dzieci, młodzieży oraz wychowawców z zakresu bezpieczeństwa oraz zmniejszenie ilości wypadków i utonięć w naszym województwie. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Grupy Specjalnej Płetwonurków RP.

W konferencji uczestniczył Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

Prelegentami konferencji byli: Patrycja Plewka – psychotraumatolog oraz Maciej Rokus – Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw bezpieczeństwa. Pani P. Plewka przedstawiła trudny temat, dotyczący zachowań człowieka uczestniczącego w wydarzeniu traumatycznym. Pan M. Rokus zaprezentował wiele praktycznych zachowań, które mogą decydować o uratowaniu ludzi znajdujących się w bezpośrednim niebezpieczeństwie związanym z przebywaniem na akwenach, w tym – uprawiających sporty wodne. Wystąpieniu towarzyszył konkurs wiedzy z zakresu tematyki konferencji, w czasie którego dzieci i młodzież otrzymywali atrakcyjne nagrody w postaci kamizelek asekuracyjnych i ratunkowych.

W czasie konferencji uczestnicy zostali zapoznani z technikami samoratowania, obejrzeli filmy edukacyjne oraz uczestniczyli w pokazie sprzętu asekuracyjnego i ratunkowego.