13 czerwca 2019

Informacja dla organizatorów wypoczynku

Szanowni Państwo
Organizatorzy
wypoczynku letniego

W związku ze zbliżającym się okresem letniego wypoczynku dzieci i młodzieży pragnę przypomnieć Państwu
o obowiązku przestrzegania przepisów w zakresie organizowania różnego rodzaju form wypoczynku i rekreacji, a w szczególności o konieczności zgłoszenia każdej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w elektronicznej BAZIE WYPOCZYNKU pod adresem: www.wypoczynek.men.gov.pl.

Organizacja wszelkich form wypoczynku dzieci i młodzieży musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

W celu wypełnienia formularza należy zapoznać się z instrukcją dla organizatora zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zachęcam również do korzystania z informacji umieszczonych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod adresem: www.ko.olsztyn.pl w zakładce wypoczynek.

Priorytetem podczas organizacji wakacyjnych wyjazdów jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu oraz zatrudnienie wykwalifikowanej, odpowiedzialnej kadry, która będzie sprawować opiekę nad dziećmi. Wakacje to także czas zwiększonej aktywności dzieci, często czas nieprzemyślanych i ryzykownych zachowań dzieci, które zagrażają ich życiu i zdrowiu. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw nad wodą i na wodzie oraz w górach. Wysokie standardy bezpieczeństwa powinny być priorytetem podczas organizacji wszelkich form wypoczynku.

Warto śledzić także ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Instytutu. Zamieszcza je także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na swoich profilach w mediach społecznościowych. Przypominamy również o nowym SMS-owym systemie ostrzegania przed nagłymi zagrożeniami: Alert RCB.

W przypadku organizowania wyjazdów zagranicznych zalecam organizatorom, kierownikom, wychowawcom, opiekunom, aby mieli ze sobą telefony i adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Zachęcam również do zapoznania się z opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poradnikiem bezpiecznego wypoczynku.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty