7 sierpnia 2019

Osoby spełniające wymogi formalne ogłoszenie nr 50888 – wizytator w Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu

Lp.

nazwisko i imię kandydata

1. Batug Anna
2. Gaudyńska Jolanta