22 sierpnia 2019

„Odpoczywaj na wsi” – zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu pn. „Odpoczywaj na wsi” organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Celem konkursu jest między innymi promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, w dwóch kategoriach wiekowych. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Uhonorowanie zwycięzców nastąpi 21 listopada 2019 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podczas targów turystycznych TT Warsaw. Sekretariat Konkursu znajduje się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej:

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
tel. (22) 623 15 75; fax: (22) 623 16 27
e-mail: sekretariat.sso@minrol.gov.pl

Załączniki