22 sierpnia 2019

Praca z dzieckiem cudzoziemskim – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele,

Informujemy, że Caritas Polska wraz z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim realizuje projekt pn. „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej”, który współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa.

Wśród działań mających na celu poprawę integracji cudzoziemców w województwie znalazły się szkolenia dla nauczycieli, których celem jest pogłębienie kompetencji międzykulturowych kadry pedagogicznej oraz poprawa relacji między uczniami cudzoziemskimi, nauczycielami, rodzicami i dziećmi polskimi.

Szkolenia rozpoczną się w październiku 2019 r. i realizowane będą w Olsztynie w Hotelu KUR. Czas trwania zajęć – 2 dni. Dla osób spoza Olsztyna przewidziano bezpłatny nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu. Udział w szkoleniu pokrywany jest ze środków projektu. Program szkolenia, dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie migranci-warmiamazury.caritas.pl