10 września 2019

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów liceów ogólnokształcących oraz techników do udziału w programie edukacyjnym „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

Szanowni Państwo,

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów techników i liceów ogólnokształcących do udziału w programie edukacyjnym „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

„Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Program adresowany jest do uczniów liceów oraz techników, rekomendowany do realizacji przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce, kształcenia w zawodach z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), zajęć praktycznych przygotowujących do zawodu, zajęć pozalekcyjnych, szczególnie dla uczniów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Udział szkoły
w programie jest nieodpłatny.

Więcej informacji na temat programu, warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy na stronie miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl