10 września 2019

Przykłady dobrych praktyk zgłoszonych w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Temat działania Nazwa szkoły/placówki Zakres działania Opis praktyki
1. „Wybierz się z nami w podróż po naszym mieście i regionie Warmii i Mazur z wykorzystaniem kreatywnych metod pracy na platformie międzynarodowej e-Twinning” Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach Edukacja i wychowanie PDF