12 września 2019

„Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”

Szanowni Państwo,

Od 2 września 2019 roku rozpoczął się nabór do kolejnej edycji akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”, organizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z pięciu województw Polski Wschodniej. Do udziału w akcji zakwalifikowanych zostanie 500 klas, po 100 klas z każdego województwa Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Głównym celem akcji jest przybliżanie młodzieży tematyki przedsiębiorczości, budowanie przedsiębiorczych postaw oraz informowanie o wsparciu działania firm przez Fundusze Europejskie.

Każdy nauczyciel, który zadeklaruje udział swojej szkoły w akcji, otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych: gotowy scenariusz lekcji, edukacyjną grę planszową „Czas na Start-up!”, film animowany oraz broszury i gadżety dla wszystkich uczniów uczestniczących w lekcji. Dodatkowo, uczniowie będą mieli szansę wziąć udział w rozgrywkach edukacyjnej gry planszowej. Trzy najlepsze drużyny z każdego z pięciu województw Polski Wschodniej otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodzone zostaną również szkoły, które reprezentowały zwycięskie drużyny. Pozostali uczestnicy rozgrywek otrzymają upominki

Rejestracja do projektu potrwa do 26 września 2019 r. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisu do udziału w akcji edukacyjnej należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online na stronie: www.lekcjaofunduszach.pl.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na portalu: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja lub pod numerem telefonu: 515 374 091.