13 września 2019

Nabór kandydatów na trenerów w zakresie normalizacji – Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny – nabór kandydatów na trenerów w zakresie normalizacji.

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. PKN nie jest organem administracji rządowej, jest podmiotem prawa publicznego. Działa z mocy Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Misją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jest wspieranie krajowej polityki gospodarczej m.in. w celu zapewnienia konkurencyjności polskich producentów oraz ułatwienia wymiany handlowej. Normalizacja przynosi korzyści zarówno państwu, jak i przedsiębiorstwom, konsumentom, pracownikom oraz środowiskom naukowym.

Aby normalizacja mogła pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy kraju oraz na indywidualnie podejmowane działania przedsiębiorcze, konieczna jest społeczna świadomość normalizacyjna.

Potrzeba podnoszenia świadomości normalizacyjnej została uwzględniona w nowych podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Zagadnienia związane z podstawami normalizacji i oceny zgodności zostały wprowadzone dla efektów kształcenia w 215 zawodach.

Absolwenci szkół kształcących w zawodach dzięki zdobytej wiedzy o normach i normalizacji, zwiększą swoje szanse na rynku pracy, przyczynią się do większej konkurencyjności przedsiębiorstw, w których w przyszłości będą pracować, lepiej wykorzystają innowacyjne technologie, zwiększą też własną świadomość jako konsumenci. PKN ma świadomość, że zmiana w podstawach programowych w zakresie normalizacji będzie wyzwaniem dla nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy dotychczas nie korzystali z norm na zajęciach z uczniami. Wychodząc naprzeciw potrzebom, Polski Komitet Normalizacyjny ogłasza rekrutację trenerów spośród nauczycieli zawodu z województwa warmińsko-mazurskiego do nieodpłatnego przeszkolenia z zakresu normalizacji, którzy po przeszkoleniu będą mogli prowadzić kursy dla nauczycieli ze swojego regionu.

Rekrutacja:
Kierownik Działu Edukacji w PKN – tel. 225567639,
e-mail: pawel.gorski@pkn.pl