3 października 2019

Informacja o konkursie programu integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2020

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: www.gov.pl została zamieszczona informacja o konkursie programu integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2020. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na 2020 rok w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Wojciech Cybulski
Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty