3 października 2019

Seminarium dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców pt. „Komunikacja kluczem do sukcesu szkoły”

Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Stowarzyszenie „Akademicki Klub Obywatelski” zapraszają Dyrektorów, Nauczycieli i Wychowawców na seminarium pt. „Komunikacja kluczem do sukcesu szkoły”. W czasie spotkania poruszane będą praktyczne aspekty mające wpływ na skuteczne komunikowanie się pomiędzy interesariuszami procesu nauczania w szkole.

Termin: 29 października 2019 r., godz. 11.00 – 13.00

Miejsce: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki (Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9), sala 52.

Program w załączeniu.

Termin zgłoszenia na seminarium: do 25 października 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy

Załączniki

Program
Data: 2019-09-17, rozmiar: 431 KB