4 października 2019

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus zapraszają szkoły do udziału w kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.

Główne cele kampanii to m.in. kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych, przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów.

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” to cykl zajęć edukacyjnych, wychowawczych, spotkań, imprez, projektów, konkursów i innych form realizowanych przez nauczycieli i uczniów, organizowanych w szkołach i placówkach w zakresie upowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzorku.

Więcej informacji na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.braille.bydgoszcz.pl.