7 października 2019

Wyniki naboru ogłoszenie nr 52400 – wizytator

Lp. nazwisko i imię kandydata, miejsce zamieszkania
1. Bagińska Agnieszka, Pisz