7 października 2019

Wyniki naboru ogłoszenie nr 52415 – inspektor

Lp. nazwisko i imię kandydata, miejsce zamieszkania
1. Rafał Klonowski, Olsztyn
2. Mateusz Marcinek, Olsztyn