10 października 2019

Warsztaty dla nauczycieli „Polska i Węgry. Fenomen tysiącletniej współpracy narodów”

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Humanistyczny), Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Historyczne, Stowarzyszenie Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” z siedzibą w Olsztynie przy współpracy z Instytutem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie zapraszają na warsztaty nauczycieli wszystkich typów szkół.

Uczestnicy warsztatów zostaną wyposażeni w wiedzę i materiały dydaktyczne niezbędne do ubiegania się o Certyfikat im. Wacława Felczaka. Nauczyciele, których szkoły otrzymają certyfikat, zyskają możliwość wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do Budapesztu.

Termin i miejsce: 24 października 2019 r. godz. 10.00 – 15.00 (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 5).

Termin zgłaszania: do 21 października 2019 r.

Warsztaty są integralną częścią konferencji naukowej. Osoby chcące uczestniczyć w warsztatach muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy: klub.olsztyn.pl/formularz-zgloszeniowy/ (należy w części formularza „Temat referatu” i „Abstrakt” wpisać nie dotyczy oraz zaznaczyć „Zgłoszenie udziału w warsztatach”).

Osoby zakwalifikowane otrzymają powiadomienia z programem warsztatów.

Liczba miejsc ograniczona.