14 października 2019

Turniej o Moniuszce dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

W związku z obchodami roku Stanisława Moniuszki w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora Filharmonia Warmińsko-Mazurska zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Turnieju o Moniuszce. Nagrodą główną jest udział sceniczny w spektaklu operowym „Straszny Dwór” 21 grudnia 2019 r. w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

Do konkursu można przystąpić indywidualnie lub w maksymalnie 3-osobowych zespołach, także międzypokoleniowych.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap –  część artystyczna o dużej dowolności form (np. gra planszowa, towarzyska, okolicznościowa gazetka, plakat, praca plastyczna, flashmobe, krótki filmik, wywiad ze Stanisławem Moniuszką, forma teatralna – nagranie, wystawa plastyczna, fotograficzna)

II etap – turniej wiedzy o życiu i twórczości kompozytora.

Szczegółowe informacje o turnieju zawarte są w regulaminie konkursu dostępnym na stronie: filharmonia.olsztyn.pl/turniej-o-moniuszce/

Zgłoszenia do turnieju należy nadsyłać do dnia 18 października 2019 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: filharmonia.olsztyn.pl