17 października 2019

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży: Nowe widnokręgi – Zrozumieć media

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY
NOWE WIDNOKRĘGI – zrozumieć media
w Olsztynie

30 października 2019 r.
w godzinach od 8.30 do 13.05
Olsztyn, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki,
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, sala 52

Warsztaty prowadzą pracownicy i szkoleniowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz redaktorzy, dziennikarze, montażyści i operatorzy Radia Maryja i TV TRWAM.

Zapraszamy
uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi terminami i komunikatami medialnymi, nabycie umiejętności rozróżniania rzetelnego przekazu medialnego oraz kształtowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego poruszania się w świecie mediów.

Program warsztatów:

– język obrazu – podstawy przekazu telewizyjnego, 45 min.
– światło i cień – podstawy przekazu telewizyjnego, 45 min.
– świat dźwięku – mowa, śpiew, muzyka – podstawy dziennikarstwa radiowego, 60 min.
– słowo w druku – podstawy dziennikarstwa prasowego, 25 min.
– aktywne przerwy, 50 min.
– prezentacja materiału: prasowego, radiowego, telewizyjnego przygotowanego
przez uczestników, 20 min.

Warunki uczestnictwa w warsztatach:

– wypełnienie i przesłanie zgłoszenia według wzoru załączonego w poniżej podanym linku,
– zapewnienie przez szkołę opieki nad młodzieżą na czas trwania warsztatów oraz w czasie podróży tam i z powrotem.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami oraz ograniczoną liczbą miejsc prosimy o odpowiedzialne składanie przez szkoły deklaracji uczestnictwa młodzieży tak, aby żadne miejsce nie zostało zmarnowane. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Prosimy o punktualność.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:  wsksim.edu.pl

Kontakt: Bożena Reszka tel. 89 52 32 423, breszka@ko.olsztyn.pl

Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach – nabór zakończony.