15 listopada 2019

X edycja Warmińsko – Mazurskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Olsztynie zaprasza uczniów  wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych do udziału w X edycji Warmińsko – Mazurskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Celem Konkursu jest budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych, popularyzacja zawodu doradcy podatkowego, upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego oraz upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwustopniowy: etap I – szkolny, etap II – wojewódzki.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.warminsko-mazurski.kidp.pl.

Załączniki

Plakat konkursu
Data: 2019-11-15, rozmiar: 120 KB