15 listopada 2019

Zaproszenie do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Hazard? Nie, dziękuję!”

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie zaprasza szkoły podstawowe (klasy VII-VIII) i ponadpodstawowe z województwa warmińsko-mazurskiego do zgłaszania swojego udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Hazard? Nie, dziękuję!”. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości młodych osób na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą hazard.

Tegoroczna edycja kampanii uzyskała honorowy patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ramach prowadzonej kampanii: Hazard? Nie, dziękuję, Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie planuje organizację lekcji edukacyjnych.

Wszystkie zainteresowane szkoły mogą zgłaszać swój udział w akcji, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: hazard.ias.olsztyn@mf.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

Zajęcia edukacyjne będą prowadzone do czerwca 2020 r. Termin spotkania w poszczególnych szkołach zostanie uzgodniony z osobą wskazaną w formularzu zgłoszeniowym.

Mając na względzie powyższe zagrożenia oraz konieczność zapobiegania negatywnym skutkom hazardu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, zachęcamy do aktywnego zaangażowanie się w realizację kampanii.