22 listopada 2019

Wyniki konkursu Plebiscyt na Warmii i Mazurach

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół województwa warmińsko-mazurskiego,

Kapituła Konkursu Plebiscyt na Warmii i Mazurach powołana przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej przedstawionych prac przyznała nagrody i wyróżnienia nauczycielom:

I miejsce: Grażyna Modrzewska –  Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie;
II miejsce: Anna Przybyło –  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi;
III miejsce: Anna Kropidłowska –  Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Dąbrowskiego w Olsztynie

Wyróżnienia:

Adam Kamil Piekarski – Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie;
Grzegorz Wiergowski – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie.

Jednocześnie informujemy, że uroczysta Gala wręczenia nagród i wyróżnień wymienionym osobom odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, sala 52.