3 grudnia 2019

Komuniści przeciw wolności. Stan wojenny w Polsce – spotkanie edukacyjne dla młodzieży

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie zapraszają Nauczycieli i Uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na prelekcję okolicznościową, którą wygłosi pracownik IPN oraz na prezentację dwóch wystaw:
Twarze olsztyńskiej bezpieki,
– Internowani, aresztowani i więzieni w stanie wojennym z regionu warmińsko-mazurskiego.

Prelekcja odbędzie się 13 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, sala 160).

Formularz rejestracyjny: LINK