17 grudnia 2019

Świąteczna Pomoc Polakom na Kresach grudzień 2019 roku

Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.
Niedziela, 50/2019

Parafia Miłosierdzia Bożego w Olsztynie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie po raz piaty zorganizowały Świąteczną Pomoc Polakom na Kresach.

Od listopada 2019 odbywały  się w szkołach województwa warmińsko-mazurskiego  zbiórki słodyczy, książek i zabawek. Zebrano ok. 1,5 tony słodyczy i artykułów spożywczych. W akcję zaangażowało się 75 szkół i placówek oświatowych.

Z dostarczonych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie i Parafii Miłosierdzia Bożego w Olsztynie produktów i przedmiotów wolontariusze przygotowali 220 paczek dla dzieci oraz 70 paczek dla całych rodzin.

9 grudnia 2019 roku o świcie wyruszyła ekspedycja w kierunku Litwy, trzy samochody dostawcze i jeden osobowy.

Grupa młodzieży pod opieką księdza Jarosława Dobrzenieckiego dotarła z podarunkami w godzinach popołudniowych do Starych Troków, gdzie zostali gorąco przyjęci przez mieszkańców. Prezenty przekazano Polakom zamieszkującym Troki, Kiwiszki i okolice. Wszystkim towarzyszyła wielka radość i wzruszenie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wolontariuszom i osobom o wielkim sercu, które włączyły się do akcji.

btr