13 stycznia 2020

Kursy internetowe eTwinning online – styczeń-luty 2020 r.

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli na bezpłatne szkolenia internetowe, dotyczące różnorodnych narzędzi przydatnych w realizacji projektów eTwinning, a także w pracy zawodowej.

Nauczyciel biorący udział w szkoleniach czerpie następujące korzyści:

  • dopasowuje miejsce i czas nauki do swoich potrzeb,
  • nie ponosi żadnych kosztów (udział w kursie jest bezpłatny),
  • wykorzystuje najnowsze technologie i różne środki przekazu, szczególnie platformę edukacyjną Moodle,
  • otrzymuje wsparcie doświadczonego trenera,
  • nawiązuje kontakty i wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami,
  • może uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Krajowe Biuro eTwinning.

Materiały szkoleniowe umieszczane są na stronie kursu kursy.etwinning.pl (z wykorzystaniem różnych środków przekazu: tekst, grafik, multimedia, audio, wideo).

Każdy zarejestrowany w eTwinning nauczyciel może zrealizować 10 dowolnych narzędziowych kursów tygodniowych. Po ukończeniu tych szkoleń powinien rozpocząć realizację projektu eTwinning, w ramach którego będzie korzystał z nabytych umiejętności. Udział w kolejnych kursach online jest możliwy wyłącznie po spełnieniu tego warunku.

Lista kursów dostępnych w styczniu i w lutym 2020 r.: etwinning.pl/kursy-internetowe/ .