14 stycznia 2020

Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa
nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie sp34.lublin.pl