21 stycznia 2020

Projekt Dar na Stulecie

Projekt jest formą uczczenia 100. Rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

Organizatorzy, tj. organizacje promujące dorobek i dziedzictwo Św. Jana Pawła II, chcą stworzyć katalog inicjatyw charytatywnych, naukowych, artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych, które będą żywym pomnikiem wzniesionym ku czci Papieża Polaka. Zgłoszone przedsięwzięcia będą zebrane i spisane w jednej księdze, która zostanie przekazana Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie w dniu Jego setnych urodzin.

Przedsięwzięcie jest objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Inicjatywy należy zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie darna100.pl/dolacz-do-projektu.