5 lutego 2020

III Międzyszkolny Konkurs Plastyczny na Projekt Karty Pocztowej – Katyń Pamiętamy!

Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska oraz Naczelnik Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie ogłaszają III Międzyszkolny Konkurs Plastyczny na projekt karty pocztowej

Katyń – Pamiętamy!

Konkurs, organizowany w ramach obchodów 80. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, jest skierowany do uczniów wszystkich typów szkół województwa warmińsko-mazurskiego oraz do dzieci w wieku przedszkolnym.

Regulamin Konkursu oraz wymagane oświadczenia są dostępne na stronach: Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie oraz Przedszkola Miejskiego nr 37 w Olsztynie.

Link: bialystok.ipn.gov.pl

Kontakt:
tel. 89 5337474, przedszkole@pm37.olsztyn.eu
tel. 89 5232423, breszka@ko.olsztyn.pl