6 lutego 2020

Wojewódzkie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki zapraszają Dyrektorów i Nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego, młodzież uczącą się i pracującą,  Rodziców oraz wszystkich zainteresowanych najnowszą historią Polski na uroczyste spotkanie  w ramach Wojewódzkich Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie Pana Jacka Pawłowicza, które odbędzie się:

2 marca 2020 r. godz. 12.00

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, sala 52

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

 

Program spotkania:

12.00 – wystąpienie – Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki

12.10 – wystąpienie – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki

12.15 – prezentacja wybranych postaci podziemia antykomunistycznego – ZHR, SSP 101 w Olsztynie, SP 2 w Olsztynie, Bursa nr 2 w Olsztynie

12.30 – prelekcja – Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie Jacek Pawłowicz

13.20 – wykład – specjalista IPN Delegatura w Olsztynie Michał Ostapiuk

13.30 – program artystyczny – młodzież XII LO w Olsztynie

13.45 – informacje i ogłoszenia – TVP Olsztyn, Radio Olsztyn

13.55 – zakończenie uroczystości

 

W holu obok sali 52 będzie można obejrzeć wystawę Zuzanny Adamas uczennicy Liceum Plastycznego w Olsztynie, od 28 lutego do 6 marca 2020 r.

 

W związku z tym, że Organizatorzy spodziewają się dużego zainteresowania wydarzeniem, prosimy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli o dokonywanie zgłoszeń poszczególnych grup poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.

 

Informacje:

Bożena Reszka tel. 89 5232423, breszka@ko.olsztyn.pl

 

Link do formularza zgłoszeniowego: zgłoszenia zostały zakończone