11 lutego 2020

Wykaz centrów kształcenia zawodowego realizujących zajęcia praktyczne w woj. warmińsko-mazurskim w r. szk. 2019/2020

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Publicznych i Niepublicznych Centrów Kształcenia Zawodowego
w woj. warmińsko-mazurskim

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji w zakresie jakich zawodów w Państwa placówkach odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów. Proszę o przekazanie informacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r. do godz. 12.00.

Link do ankiety: TUTAJ

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki