13 lutego 2020

Przeżyć Sybir – prezentacja filmu w ramach uroczystych obchodów 80. rocznicy pierwszej masowej wywózki Polaków w głąb ZSRR

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Naczelnik Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie zapraszają Państwa Dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego, Nauczycieli, Uczniów i Rodziców na uroczyste obchody 80. rocznicy pierwszej masowej wywózki Polaków w głąb ZSRR.

W ramach uroczystości odbędzie się projekcja filmu pt.: Przeżyć Sybir oraz zostaną zaprezentowane materiały edukacyjne Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku.

Materiał metodyczny poświęcony masowym deportacjom przedstawi jego współautorka Magdalena Dzienis-Todorczuk (OBEN IPN w Białymstoku). Spotkanie odbędzie się:

21 lutego 2020 r. godz. 11.00

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, sala 160

Link do formularza zgłoszeniowego: zgłoszenia zostały zakończone.

Załączniki

Plakat
Data: 2020-02-13, rozmiar: 10 MB