14 lutego 2020

II Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Branżowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Informuję, że wzorem roku ubiegłego 3 kwietnia 2020 r. odbędzie się II Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy. Planowane miejsce wydarzenia: Park Naukowo – Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5. Organizatorem przedsięwzięcia jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Do uczestnictwa w Kongresie zapraszamy lokalnych i regionalnych pracodawców reprezentujących branże, w których kształcą szkoły w województwie oraz branże strategiczne dla rozwoju regionu, dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły, wojewódzką radę rynku pracy, izby rzemieślnicze, urzędy pracy, wojewódzką radę dialogu społecznego, środowiska związane z kształceniem zawodowym, szkoły wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego.

Celem przedsięwzięcia jest:

  • Upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym; przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego.
  • Prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie.
  • Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy.
  • Przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy Pracodawców ze Szkołami.
  • Nawiązanie współpracy Szkół z Pracodawcami.
  • Popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie – prezentacja dodatkowych możliwości oferowanych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe.

Podczas II Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Zawodowego odbędzie się część konferencyjna i panelowa. Wydarzeniu towarzyszyła będzie część wystawiennicza, polegająca na przedstawieniu branż reprezentowanych przez szkoły branżowe województwa warmińsko-mazurskiego. Udział szkół w projekcie jest dobrowolny. Organizacja przedsięwzięcia oparta jest na współpracy, wzajemnym szacunku i życzliwości jego uczestników, a także pozbawiona elementów rywalizacji. W celu realizacji przedsięwzięcia, szkoły mogą zapraszać do współpracy partnerów, w szczególności związki pracodawców, instytucje działające na rzecz oświaty, organizacje pozarządowe, zakłady pracy, firmy i znane postacie życia społecznego.

W związku z powyższym, szkoły branżowe województwa warmińsko – mazurskiego, które wyrażają wolę uczestnictwa w części wystawienniczej, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 28 lutego 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w II Warmińsko-Mazurskim Kongresie Zawodowym: LINK

Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w Kongresie dla pozostałych osób zostanie zamieszczony na stronie  Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie późniejszym.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki