25 lutego 2020

Cash Lajf Balans” – kampania społeczno-edukacyjna o przedsiębiorczości dla młodzieży

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało kampanię społecznoedukacyjną „Cash Lajf Balans”. Projekt finansowany jest ze środków Funduszy Europejskich – Programu Polska Wschodnia.

Celem działań jest wzmocnienie przedsiębiorczości w makroregionie Polski Wschodniej, poprzez zachęcenie młodych ludzi do rozwoju pasji i przekuwania ich we własny biznes. Młodzież zaznajomi się z podstawowymi pojęciami z zakresu przedsiębiorczości oraz rozszerzy je o aspekty z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Prowadzone działania mają również na celu zaznajomić młodych ludzi z ofertą Funduszy Europejskich i wskazać, że środki europejskie mogą być wsparciem na start i rozwój ich biznesu.

Kampania jest skierowana do młodzieży w wieku 15-19 lat z pięciu wschodnich województw Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Działania odbędą się w okresie marzec – kwiecień 2020 r. Grupę docelową bezpośrednio są młodzi ludzie, pośrednio ich rodzice i nauczyciele.

Szczegółowe informacje: cashlajfbalans.pl