3 marca 2020

Sejm Dzieci i Młodzieży

Rekrutacja do XXVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży rozpocznie się 5 marca 2020 r. o godz. 13.00

Temat tegorocznej sesji zostanie opublikowany na stronie internetowej sdim.sejm.gov.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy.

W zamieszczonym na stronie przewodniku znajdują się informacje na temat zadania rekrutacyjnego, które należy wykonać, aby zakwalifikować swój zespół do udziału w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży, które odbędzie się 1 czerwca 2020 r.

Organizatorem XXVI sesji SDiM jest Kancelaria Sejmu, współorganizatorami są: Minister Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Wzorem lat ubiegłych uczniowie wykonują związane z tematyką działanie społeczne. Relację z jego przebiegu zamieszczają na platformie internetowej. W rekrutacji zostanie wyłonionych 230 dwuosobowych zespołów. Nagrodą dla najwyżej ocenionych prac jest udział w posiedzeniu SDiM. Dodatkowo, najlepszy zespół z każdego województwa oraz trzy zespoły najwyżej ocenione wezmą udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się 9 – 10 maja 2020 r.

Głównym celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego, a także promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich i zachęcenie do działalności na rzecz społeczności, w których żyją.