5 marca 2020

Konkurs – Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży

W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Odział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku organizuje konkurs poetycki pod nazwą: Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży.

Do udziału w konkursie Organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VIII) oraz szkół ponadpodstawowych województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także młodzież i dzieci pochodzenia polskiego mieszkające poza granicami kraju.

Przedsięwzięcie jest formą popularyzacji historii Polski oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie własnego utworu poetyckiego wraz z komentarzem historycznym. Utwór powinien odnosić się do okresu najnowszej historii Polski, lata 1918 – 1989.

Termin składania prac mija 31 marca 2020 r.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojewoda Podlaski oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Szczegółowe informacje:

bialystok.ipn.gov.pl

www.facebook.com/delegaturaipnolsztyn/

tel. 89 521 48 14