6 marca 2020

Konferencja „Budowanie bezpiecznego środowiska szkolnego – szkoła wolna od uzależnień”

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Nauczyciele i Pedagodzy
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w konferencji „Budowanie bezpiecznego środowiska szkolnego – szkoła wolna od uzależnień” organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie, która odbędzie się 27 marca 2020 r. w godzinach 10.00-13.00 w sali konferencyjnej nr 160 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9.

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych” i ma na celu zainspirowanie działań ograniczających zjawisko narkomanii oraz zaprezentowanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież jako alternatywy dla ryzykownych zachowań.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej do dnia 20 marca 2020 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Licząc na Państwa obecność, pozostaję z wyrazami szacunku.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Formularz zgłoszeniowy – nabór zakończony.

Załączniki

Program konferencji
Data: 2020-03-05, rozmiar: 18 KB