10 marca 2020

Technik pojazdów samochodowych – wykorzystanie elementów modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu opracowanego przez Polską Izbę Motoryzacji

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kształcących w zawodzie technik pojazdów samochodowych,

Polska Izba Motoryzacji zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie dołączonego formularza dotyczącego wykorzystania przez szkołę elementów modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Formularz dotyczy opinii o przesłanych do Państwa w drugim półroczu modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów branży motoryzacyjnej. Sugestie i opinie wraz z wypełnionym formularzem proszę przesłać pod adres sekretariat@pim.pl w terminie do 30 marca 2020 r.

Załączniki