12 marca 2020

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II – aktualizacja

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół oraz Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie,

Dziękujemy za dotychczas wykonane i przesłane prace plastyczne, z których każda jest wyjątkowa i bardzo cenna.

W związku z licznymi zapytaniami o termin informujemy, że prace nadesłane po 20 marca 2020 r. będą również uwzględnione.

Prosimy uczniów, aby nie rezygnowali z uczestnictwa w przedsięwzięciu z uwagi na przerwę w nauce i wykonali zadanie także po powrocie do szkoły. Wszystkie prace po przesłaniu na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-595 Olsztyn, staną się częścią wielkiego zdjęcia św. Jana Pawła II umieszczonego na budynku Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki zapraszają dzieci i młodzież wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego do uczczenia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Patrona roku 2020 w Polsce, która przypada 18 maja.

W ramach obchodów przygotowana zostanie ekspozycja prac odzwierciedlająca szczególny sentyment Ojca Świętego do naszego regionu wielokrotnie odwiedzanego przez księdza, biskupa i kardynała Karola Wojtyłę, a w końcu papieża Jana Pawła II.

Zapraszamy dzieci i młodzież wraz z nauczycielami i opiekunami do współpracy w realizacji tego przedsięwzięcia. Prosimy o wykonanie prac plastycznych (rysunków, plakatów, portretów, obrazów, zdjęć) przedstawiających postać św. Jana Pawła II, bądź sytuację lub wydarzenie związane z Jego Wielkim Pontyfikatem.

Niech nasze wspólne dzieło będzie świadectwem wciąż żywej pamięci o naszym wielkim Rodaku, największym z rodu Słowian.

Przedsięwzięcie nie jest konkursem. W związku z tym nie będziemy dokonywali selekcji ani podziału na prace lepsze i gorsze. Każda nadesłana praca jest ważna, a wszystkie będą wykorzystane przy tworzeniu wielkiego zdjęcia przedstawiającego Ojca Świętego w formie bannera, który zostanie umieszczony na budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Technika wykonania prac dowolna: farba plakatowa, akwarela, collage, grafika, fotografika, rysunek. Format: A-3 lub A-4.

Zeskanowane prace należy przesyłać na adres e-mail: rocznica@ko.olsztyn.pl, natomiast załączniki (1,2,3,5 lub 1,2,4,5) dostarczyć za pośrednictwem Poczty Polskiej, można także dostarczyć oryginały drogą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn lub złożyć w Sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do 20 marca 2020 r.

Informacje: Bożena Reszka, tel. 89 5232423, breszka@ko.olsztyn.pl

Załączniki

Załącznik 1 Karta zgłoszenia
Data: 2020-02-05, rozmiar: 18 KB
Załącznik 2
Data: 2020-02-05, rozmiar: 43 KB
Załącznik 3
Data: 2020-02-05, rozmiar: 43 KB
Załącznik 4
Data: 2020-02-05, rozmiar: 43 KB
Załącznik 5
Data: 2020-02-05, rozmiar: 38 KB
Załącznik 6 Klauzula dla uczniów
Data: 2020-02-05, rozmiar: 45 KB