24 marca 2020

Bezpłatne szkolenia online dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych

Szkolenia, umożliwiające nauczycielom podnoszenie kompetencji cyfrowych, realizowane są przez wyłonionych grantobiorców w ramach projektu „Lekcja: Enter” (w województwie warmińsko-mazurskim grantobiorcą jest: POTEST Sp. z o.o.).

Projekt „Lekcja: Enter” realizowany jest przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych. W ramach tej inicjatywy w całej Polsce planuje się przeszkolić ponad 75 tys. nauczycieli. Udział projekcie „Lekcja: Enter” umożliwia szkole spełnienie jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 – „Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego”.

W związku z trwającym z kraju stanem epidemii szkolenia będą prowadzone w formie online w czasie rzeczywistym (webinaria) w sesjach porannych, przedpołudniowych oraz wieczornych.

Proces kwalifikowania się do udziału w projekcie następuję poprzez dopełnienie formalności drogą mailowa.

Wszystkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej: www.potest.pl/lekcjaenter