3 kwietnia 2020

Elektroniczna Platforma wspomagająca obsługę Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”

Przedstawiciele organów prowadzących
publiczne szkoły podstawowe,
dyrektorzy publicznych szkół podstawowych
w województwie warmińsko-mazurskim

Szanowni Państwo,

informuję, że do obsługi Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020 uruchomiona została strona internetowa http://posilekwszkole.ko.olsztyn.pl/ (dalej zwana Platformą).

Na platformie zamieszczony został elektroniczny wzór wniosku organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz załącznik do wniosku – wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach ww. modułu 3.

Przygotowanie wniosku z wykorzystaniem Platformy pozwoli uniknąć błędów rachunkowych w kalkulacji kosztów.

Platforma jest wyłącznie narzędziem ułatwiającym sporządzenie wniosku. Wypełnienie formularza elektronicznego wniosku nie oznacza przekazania wniosku do Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Wniosek należy wydrukować, podpisać i wysłać na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Olsztynie).

W celu uzyskania dostępu do Platformy należy dokonać rejestracji na stronie internetowej: posilekwszkole.ko.olsztyn.pl.

Jednocześnie informuję, że z Platformy może również skorzystać dyrektor publicznej szkoły podstawowej celem wygenerowania części II wniosku, tj. dane dotyczące szkół, w odniesieniu do których występuje się z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Kontakt w sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy: Stanisław Drozda, e-mail sdrozda@ko.olsztyn.pl, tel. 691 150 111.

Z poważaniem,
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki