12 maja 2020

Konkurs na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Eduexpert sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projektach modelowych, które obecnie realizuje dla Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  • „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I” dotyczy branży: fryzjersko-kosmetycznej, przemysłu mody, poligraficznej, audiowizualnej, ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
  • „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV” dotyczy branży: chemicznej, ceramiczno-szklarskiej, budowlanej, spedycyjno-logistycznej, transportu lotniczego, transportu drogowego, transportu kolejowego, transportu wodnego

W ramach projektów zostanie udzielonych 111 grantów na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Obecnie do 15 maja br. trwa pierwszy nabór wniosków. Kolejny planowany jest od 25 maja do 12 czerwca 2020 r.

Regulaminy oraz szczegółowe informacje o projektach i trwającym naborze znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora: www.eduexpert.eu