21 maja 2020

Bezpłatne szkolenia w formie webinariów – projekt „Lekcja: Enter”

Projekt realizowany jest przez wyłonionego w konkursie operatora – Fundacja Orange oraz jej partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do realizacji projektu zostało wyłonione Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST. Projekt, mający na celu wsparcie nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez wyposażenie w narzędzia cyfrowe i aktywne metody nauczania, umożliwia:

  1. bezpłatne szkolenia polecane przez MEN, odbywające się obecnie w formie webinariów,
  2. wymierne korzyści m.in. w postaci tworzenia e-materiałów i prowadzenia lekcji online,
  3. poznanie omawianych zagadnień w praktyce,
  4. podniesienie kompetencji uczestników.

Szkolenia, do czasu ustąpienia zagrożenia wywołanego pandemią koronawirusa, będą realizowane w formie online w czasie rzeczywistym (webinaria). W trakcie kwalifikowania się do udziału w projekcie dopełnienie formalności następuję drogą mailową.

Wszystkie informacje dla szkół na temat projektu są zamieszczone na: lekcjaenter.potest.pl

Więcej informacji: +48 535 895 805; e-mail: info@potest.pl; lekcjaenter@potest.pl