21 maja 2020

Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę Giętkiego Pióra

…aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…
Juliusz Słowacki, Beniowski

W związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, w ramach upowszechniania Jego twórczości, Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza organizuje piąty ogólnopolski konkurs literacki o Nagrodę Giętkiego Pióra dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat.

Konkurs odbywa się w trzech etapach kończących się Galą Finałową pod nazwą Mikołajki z Karolem, która odbędzie się 5 grudnia 2020 r. w Warszawie.

I etap – napisanie eseju (1000 słów) na podstawie fragmentu Pieśni o Bogu Ukrytym. Termin: 24 czerwca 2020 r.

II etap – napisanie noweli (max. 4 strony A-4) na podstawie poematu pt.: Kamieniołom. Termin: 29 września 2020 r.

III etap – opracowanie scenariusza 1-aktowego spektaklu teatralnego na podstawie własnej noweli z poprzedniego etapu (max. 20 stron A-4, łącznie z didascaliami i przypisami). Termin: 6 listopada 2020 r.

Najlepszy scenariusz zostanie wykorzystany do wystawienia spektaklu w Teatrze Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.

Prace będą oceniane przez niezależne Jury powołane przez Organizatora konkursu. Laureaci konkursu otrzymają statuetki Złotego/Srebrnego/Brązowego Giętkiego Pióra oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy przewidzieli także dyplomy i nagrody dla nauczycieli/opiekunów finalistów konkursu.

Najlepsze prace zostaną opublikowane.

www.gietkiepioro.parafiada.pl/Wojtyla