22 maja 2020

Program stypendialny „Klasa”

Program, realizowany jest przez Fundację BNP Paribas, umożliwia zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni. Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych. Od 2013 r. w programie wzięło udział 22 uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego.

Kryteria udziału w programie:

  • średnia ocen z wybranych przedmiotów po I semestrze 8 klasy szkoły podstawowej – co najmniej 4,5
  • pochodzenie z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł
  • zamieszkiwanie w miejscowości do 100.000 mieszkańców
  • chęć rozwijania się, posiadanie ponadprzeciętnej motywacji
  • chęć pomagania innym (wolontariat, pomoc społeczna)
  • uzyskanie rekomendacji od dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy

Stypendium obejmuje:

  • pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum

Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie oraz wyżywienie, otrzymuje podręczniki i comiesięczne kieszonkowe, bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Stypendyści programu są też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

  • stypendium finansowe na I roku studiów

Termin składania wniosków do programu został wydłużony do 30 czerwca 2020 r.

Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy: www.bnpparibas.pl

Kontakt: e-mail: klasa@bnpparibas.pl ; tel. +48 22 56 21 902